Side 1 av 3

Regelverk Import av HD fra USA

Postet: 05 Feb 2013, 22:43
skrevet av Sharpeye
Det verserer en debatt på et annet forum i forbindelse med import av HD fra USA. Det påstås at det har kommet en ny regel. Det har det ikke, men de forskjellige Biltilsyn avdelinger har praktisert ulikt. Dette prøver vegvesenet nå og rydde opp i slik at praksisen for reg blir lik. Under ser dere klipp fra at svar fra Vegvesent vedrørende regelverket.
Kort fortalt skal alle sykler importert fra USA og førstegangsregistert fra 1.jan 1998 frem til 16.juni.2003 dokumentere HK ved registrering. Egne regler for sykler etter 17.juni-2003. For sykler førstegangsregistrert i USA før 1.januar 1998 trenger ingen HK dokumentasjon. Se § 23-5 pkt. 3.

Dokumentasjonskravet til effekt og motorvolum har stått i kjøretøyforskriften siden 1995, men en del områder har tolket det slik at vi kunne bruke synergi som tollvesenet bruker i sin «verdifastsetting». Denne fortolkingen har i følge tollvesenet vært feil. Det er reglene i kjøretøyforskriften vi skal følge. Vi ble orientert om dette etter et møte i VD på desember i 2012.

For mc registrert etter 17.juni 2003 er det dette som er kravet:

§ 23-4. Motoreffekt, hastighet og dreiemoment på to- og trehjulede motorvogner (direktiv 95/1/EF og direktiv 2006/27/EF)
1. Kravnivå: Direktiv 95/1/EF (om konstruktiv maksimalhastighet samt motorens maksimale dreiemoment og nettoeffekt for to- og trehjulede motorvogner), endret ved direktiv 2006/27/EF.
2. Virkeområde: Alle kjøretøy som definert i artikkel 1 i direktiv 92/61/EØF, fra 9. november 2003 erstattet av direktiv 2002/24/EF, som senest endret ved direktiv 2003/77/EF.
3. Alternativ standard: Ingen.
4. Godkjenning: Ved godkjenning skal det fremlegges bevitnelse fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium som viser at motorvognen tilfredsstiller ovennevnte krav. Dette gjelder ikke når motorvognen er ledsaget av gyldig samsvarssertifikat og/eller er merket med typegodkjenningsnummer i henhold til direktiv 92/61/EØF, fra 9. november 2003 erstattet av direktiv 2002/24/EF, som senest endret ved direktiv 2003/77/EF. Alternativt kan motorvogn, deler eller tekniske enheter være godkjent og merket i henhold til ovennevnte krav.

For MC registrert før 17. juni 2003 er det dette som er kravet:

§ 23-5. Motor og drivverk på to- og trehjulet motorsykkel
1. Oppheves.
2. Ved godkjenning av motorsykkel som tilhører en avgiftsgruppe der avgiften delvis baseres på motorens effekt og slagvolum, skal det fremlegges underlag fra fabrikant som viser effekt og slagvolum. Ved enkeltgodkjenning skal underlaget være dokument fra fabrikant eller fra importør med fabrikantens fullmakt. For moped og lett motorsykkel skal ikke effekten være redusert til lavere effekt enn den opprinnelige ved hjelp av enkle reversible løsninger. Motorer som tilfredsstiller kravene i direktiv 97/24/EF kap. 7 anses å tilfredsstille dette. Effekten skal være angitt i henhold til direktiv 95/1/EF, eventuelt som endret ved direktiv 2002/41/EF, jf. § 23-3. Alternativt kan effekten være angitt i henhold til ECE-reg.nr. 85. Dersom effekten etter disse standarder ikke er kjent, kan motoreffekten etter andre standarder brukes. Disse vil gi omtrent samme eller høyere effekttall enn ovennevnte standarder. Hjuleffekten tillates ikke brukt.
3. Nr. 2 trer i kraft 1. januar 1998.
4. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder to- og trehjulede motorvogner som er typegodkjent i Norge før 1. oktober 1999 og/eller som registreres før 17. juni 2003.


Dette er kun en orientering. Et endelig vedtak vil bli fattet av saksbehandler ved søknad/fremstilling av kjøretøyet.
Time for enkeltgodkjenning/kontroll bestilles ved å ringe 02030.

Re: Regelverk Import av HD fra USA

Postet: 06 Feb 2013, 14:41
skrevet av Per-øivind
Takk for en litt klarere opplysning. Har fulgt med litt på fjesboka om emnet. Som du sier, rykyer kommer å går og blir en klokere av den grunn -nope. Skal vel med tid å stunder ta noe inn selv og da er det litt greit med noen kjøreregler for hva en skal se på. Du må gjerne følge på med mere her hvis det er relevant stoff som kan hjelpe den enkelte med import. Takk skal du ha. Per-ø

Re: Regelverk Import av HD fra USA

Postet: 08 Feb 2013, 12:59
skrevet av kakkarn
Importerte en 1993 Nostalgia som jeg viste hos mitt lokale Biltilsyn. De forlanger full HK dokumentasjon lik de som er førstegangsreg. i USA etter 1. Jan. 1998. Slik jeg tolker regelverket er dette feil. At det er/har vært ulik praksis hos de forskjellige avdelinger er ikke holdbart. Dokumentasjonen koster en del så jeg skal klage på vedtaket som ble gjort på min sykkel.

Re: Regelverk Import av HD fra USA

Postet: 08 Feb 2013, 17:20
skrevet av Sharpeye
Hold meg gjerne orientert om du får påklaget vedtaket.
Skal vise en 97 mod i april måned. Kommer til å vise til dette lovverket om de krever HK dokumentasjon. Står de på sitt kontakter jeg Vegvesenet umiddelbart.

Re: Regelverk Import av HD fra USA

Postet: 01 Apr 2013, 18:15
skrevet av Per-øivind
Har sendt en mail til det lokale vegvesenet her i Kongsvinger og bedt om hans eller vegvesenets riktige tolkning av regelverket. Vet ikke hvor rask han er til å gi tilbakemelding, men han er en av de få jeg har vært i kontakt med som er høgganes trivelig og vil hjelpe til på beste måte. Gir beskjed når det er noen svar fra han/de. Per-ø

Re: Regelverk Import av HD fra USA

Postet: 01 Apr 2013, 21:33
skrevet av percy
Jeg har en HD som har vært reg i England, den kom til Norge i 2003.
Den er en 1986 mod, den har ikke vært reg i Norge. Må jeg ha noe mere enn støytest ?

Re: Regelverk Import av HD fra USA

Postet: 06 Apr 2013, 01:45
skrevet av percy
:idea: Stille :)

Re: Regelverk Import av HD fra USA

Postet: 06 Apr 2013, 11:32
skrevet av Assman
percy skrev:Jeg har en HD som har vært reg i England, den kom til Norge i 2003.
Den er en 1986 mod, den har ikke vært reg i Norge. Må jeg ha noe mere enn støytest ?


Du må vise den og da må du ha E- merket frontlys og refleks på sidene og bak.
Blinklysene må ikke lyse når de ikke er i bruk, som de gjør i statene.

Re: Regelverk Import av HD fra USA

Postet: 06 Apr 2013, 13:17
skrevet av bas2003
Ifølge importør som viste min sykkel i august i fjor, så behøver ikke lysene være merket med E lenger, bare de er DOT merket. Regelen var vist ny fra 1.august i fjor. Det er ihvertfall det jeg ble fortalt. Har ikke undersøkt dette med biltilsynet. Min har heller ikke refleks på sidene og likevel ble den godkjent. Har et inntrykk av at biltilsynet ikke følger samme regler alle steder, ellers så er de ikke up to date med regelendringer.

Re: Regelverk Import av HD fra USA

Postet: 06 Apr 2013, 17:55
skrevet av Per-øivind
Har kikket litt i Lovdata, men finner ikke noe der. NMCU har litt om det i denne reportasjen, står noe om sykkel fra England her.
http://nmcu.org/files/Godkjenning%20av% ... 20MC_0.pdf

Fikk noen svar fra "min" mann på SV her i Kongsvinger om import og godkjenning av sykler.
Mine første spørsmål:
Jeg var å snakket med deg i høst om import av motorsykkel fra USA. Vi snakket om skadede sykler og vanlige godkjente sykler for import. Jeg nevnte da forskjellige typer av skadede, som for eksempel, salvage, clean, rebuildable osv. jeg har kommet til konklusjonen at det beste er å gå for en clean title, eller en vanlig registrert uten skader. Dette er også blitt bekreftet fra flere hold, om at ”clean title” er det beste. De andre er det ikke noe å forholde seg til da det er altfor mye som skal ”klaffe” for å få disse godkjent her i Norge. Så kan du bekrefte da at ”clean title” er ok å importere?

Det andre spørsmålet er forskjellige årganger og hva som kreves av dokumentasjoner.
Det blir diskutert om forskjellige årstall og hva som kreves av dokumentasjon for å få motorsykkel godkjent (fremdeles import fra USA) Jeg er klar over datoen 17 juni 2003. Jeg har prøvd å finne ut av dette på Lovdata, men er ikke sikker på om jeg har tolket dette riktig.

Lovdata §23-5 punkt 2, sier at en må ha dokument fra fabrikk eller importør som viser effekt og slagvolum for å få mc godkjent, og i punkt 3 står det at punkt 2 trer i kraft 1 januar 1998. Jeg kunne tenkt meg å importere til og med 1998 modeller, men sånn jeg forstår det da må jeg fremlegge dokumentasjon fra fabrikk eller importør om effekten/slagvolum. Hvis jeg bare tar med til og med 1997, er det sånn å forstå da at jeg IKKE må fremlegge dokument fra fabrikk eller importør på effekt/slagvolum?

Og hvordan kan en tolke punkt 4 i samme paragraf, for meg ser det ut som om dette punket slår i hjel punkt nr 3. Eller mener man her fra 1 januar 1998 til 30 september 1999. Eller er det i mellom 1 januar 1998 til 17 juni 2003? Ikke lett å bli klok på dette.

Som du skjønner er jeg ute etter en sykkel som ikke er nyere enn 31 desember 1998 for å slippe disse ekstra utgiftene til dokumentasjon fra importør eller fabrikk. Men har jeg tolket paragrafene riktig er det 1997 som er siste året uten ekstra krav til dokumentasjon?

Svar:
MC registrert før 17.juni 2003:
Clean title begrepet høres ok ut. Vi konsentrerer oss om original title uten anmerkninger.
Når det gjelder kjøretøy som er i en avgiftsgruppe hvor effekt/slagvolum er avgjørende for avgiften, eksempel motorsykler, så vil vi uansett be om dokumentasjon knyttet mot understellsnummer, iht KF §6-11 pkt. 6 og §23-5 pkt.2 (pkt. 2 trådte i kraft 1.januar 1998, uavhengig av registreringsår) Det samme gjelder krav om dokumentasjon for støy og totalvekt. Totalvekt er ofte dokumentert på egen plate på motorsykkelen.
Ellers så gjelder de tekniske krav som var gjeldende på det tidspunktet kjøretøyet første gang ble registrert.

Neste runde med spørsmål:
Så da spiller det ingen rolle hvilken års modell en importerer (frem til 17/6-2003 da)
Holder det da med vognkortet som følger med sykkelen, eller må en fremlegge dokumentasjon fra fabrikk eller importør for å dokumentere mot understellsnummeret? Hvorfor jeg spør om dette er at det er vanskelig å få dokumentasjonen fra fabrikk, og importør ta seg særdeles godt betalt for disse dokumentene. Eller kan en bruke data fra f. eks Autocheck til å fremlegge rette data for sykkelen? Dette er jo USAs tilsvar til Norges biltilsyn, mener vi snakket om disse når jeg var å snakket med deg, men husker ikke hva vi ble enige om. For her er jo alt av data for sykkelen som er knyttet til understellsnummeret?

Det blir også snakket om COC dokument for sykler, men er dette for nyere enn 17/6-2003 eller gjelder dette også for alle?

Svar:
Riktig resonert frem til 17.juni 2003.
Original title bekrefter eierskap/opprinnelse og identitet på kjøretøyet, og har således veldig lite med tekniske krav å gjøre.

Fabrikant eller kompetent laboratorium (ex TÜv/Dekra) kan dokumentere motoreffekt/slagvolum. Kun fabrikant kan dokumentere vekt(eksempel vektplate).
Med fabrikant menes også den som fabrikanten har gitt fullmakt. Den som er gitt fullmakt(importør ell.) må ikke nødvendigvis være norsk.

Støy kan dokumenteres av godkjent støymåler i Norge (eks Ingeniørhøgskolen på Gjøvik)
Autocheck kjenner jeg ikke til, så det må evt kvalitetsikres og vurderes av fagnettverket.

Jeg er ikke sikker på hva slags dokumentasjon som kommer ut fra Autocheck, eller tilsvarende som gir ut nok dokumentasjon så tilsynet blir fornøyde, har bare sett den enkle du får fra de hvis du legger inn understellsnummeret. Per-ø